ANBI-gegevens

Stichting Boijmans Van Beuningen Basis Fonds

Ofiiciële naam

Statutaire naam:
Stichting Boijmans Van Beuningen Basis Fonds

Populaire naam:
n.v.t.

RSiN (fiscaal nummer)

8528.74.066

Contactgegevens

Minke van Hooff:
hooff@boijmans.nl
+31(0)10-4419478
Sophie Rietveld:
rietveld@boijmans.nl
+31(0)10-4419684

Postadres:
Postbus 2277, 3000 CG, Rotterdam
Kantooradres:
Gedempte Zalmhaven 4K, 3011 BT, Rotterdam

Website:
www.boijmans.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Lisette Schuitemaker
Secretaris: Roderick Munsters
Penningmeester: Lourens de Waard
Bestuurder: May Kaan

Beleidsplan

De stichting bouwt een stamkapitaal op dat wordt belegd. Het rendement van de beleggingen komt ten goede van Museum Boijmans Van Beuningen.

Beloningsbeleid

Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.

Doelstelling

 

Het doel van de stichting is:

  1. het op verzoek van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam (hierna te noemen: het Museum) bijdragen tot de instandhouding en vernieuwing van de collectie van, en de bevordering van de activiteiten in, het Museum;
  2. het ontvangen van gelden en andere vermogensbestanddelen, ten behoeve van het Museum;
  3. en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, in de meest brede zin.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Eind 2015 is de eerste lening aan het Endowment verstrekt. Het gaat om € 1.000.000, die i.o.m. de leninggever is belegd bij Robeco.
Eind 2016 is de tweede lening aan het Endowment verstrekt. Het gaat om € 100.000, die i.o.m. de leninggever is belegd bij Robeco.
Mark Manders - Dry clay head on concrete floor
In 2018 werd het museum door het Endowment in staat gesteld ‘Dry clay head on concrete floor’ van Mark Manders aan te kopen.
Cyprien Gaillard - L'Ange du foyer
In 2020 is bijgedragen aan de aankoop van het kunstwerk ‘L’Ange du foyer‘ van Cyprien Gaillard.

Download hier het volledige ANBI formulier registratieplicht